Privacyverklaring

VZW De Creeser / Boerenbuurthuis en de boeren aangesloten bij Boerenmarkt Volvo Cars (hierna “de Boerenmarkt”) met betrekking tot https://www.boerenmarktvolvocars.be

De Boerenmarkt zet zich in voor de bescherming van jouw persoonlijke gegevens en zorgt ervoor dat jouw rechten worden beschermd om je de best mogelijke ervaring met onze diensten te bieden.

Bescherming van je privacy

De Boerenmarkt verwerkt persoonsgegevens conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

Registratie van persoonsgegevens

Je kan de website www.boerenmarktvolvocars.be vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over de Boerenmarkt, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen. De Boerenmarkt verwerkt persoonsgegevens enkel indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren of indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken. Alle persoonsgegevens die je aan ons bezorgt via formulieren op de website, intekening op nieuwsbrief, mail, telefoon,… worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan enkel geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen die aangeduid zijn om de website te beheren. De Boerenmarkt geeft geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. De Boerenmarkt verkoopt jouw gegevens nooit aan derden.

Toegang tot gegevens

Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent de Boerenmarkt toegang tot je persoonsgegevens aan enkele medewerkers die aangeduid zijn om de website te beheren. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. De Boerenmarkt hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. De Boerenmarkt werkt bovendien samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor ons uitvoeren (o.a. IT). Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden. We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om jou en/of ons hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou en/of ons werd gevraagd.

Duur van de verwerking

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is om de door u gevraagde dienst(en) te leveren.

Je rechten

Recht op toegang en inzage

Je hebt het recht de gegevens die we over jou geregistreerd hebben, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen om jouw persoonsgegevens uit ons bestand te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Recht op uitschrijven, verbeteren, aanvullen en verwijderen van persoonsgegevens

Als je de informatie van niet (meer) wilt ontvangen, kun je je te allen tijde uitschrijven (via de link ‘uitschrijven’ onder elke nieuwsbrief), per telefoon (0497/23.07.60) per e-mail (info@boerenmarktvolvocars.be) of per brief (De Creeser, Spijkstraat 149, 9040 Gent) met vermelding van jouw naam, postadres en e-mailadres. Je krijgt wel nog steeds dienstgerelateerde berichten van ons, zoals een bestelbevestiging of belangrijke informatie over het gebruik van onze producten of diensten.

Uitoefening van je rechten / indienen van een klacht

Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per telefoon (0497/23.07.60), per e-mail (info@boerenmarktvolvocars.be) of per brief (De Creeser, Spijkstraat 149, 9040 Gent) met vermelding van jouw naam, postadres en e-mailadres. Indien je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met de Boerenmarkt, via de bovenstaande contactgegevens. De Boerenmarkt zal alle mogelijke maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen. Je hebt het recht om klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.

Sociale media

De Boerenmarkt gebruikt ook sociale media als communicatiekanalen. Sociale media zoals Instagram en Facebook hebben hun eigen privacyverklaringen. Zorg ervoor dat je hun voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies.

Wijzigingen aan deze Verklaring

Deze verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn.

___________________________

Laatst bijgewerkt: 08/02/2022

VZW De Creeser

Spijkstraat 149, 9040 Gent

info@boerenmarktvolvocars.be

0497/23.07.60

www.boerenmarktvolvocars.be

De Boeren:

Privacy op de website

Comments

Wanneer bezoekers commentaar achterlaten op de site, verzamelen wij de gegevens die in het commentaarformulier worden getoond, en ook het IP-adres en de gebruikersagentstring van de browser van de bezoeker om spam te helpen opsporen.

Een geanonimiseerde string gemaakt van uw e-mailadres (ook wel een hash genoemd) kan worden verstrekt aan de Gravatar service om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van uw commentaar, is uw profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van uw commentaar.

Media

Als u afbeeldingen uploadt naar de website, moet u vermijden afbeeldingen te uploaden met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS). Bezoekers van de website kunnen alle locatiegegevens van afbeeldingen op de website downloaden en extraheren.

Cookies

Als u een reactie achterlaat op onze site kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak, zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen als u weer een reactie achterlaat. Deze cookies blijven een jaar bewaard.

Als u onze inlogpagina bezoekt, zullen wij een tijdelijke cookie plaatsen om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

Wanneer u inlogt, zullen we ook een aantal cookies plaatsen om uw inloggegevens en uw schermkeuzes op te slaan. Inlogcookies blijven twee dagen bewaard, en schermkeuzecookies een jaar. Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft uw aanmelding twee weken bewaard. Als u uitlogt uit uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft enkel de post-ID aan van het artikel dat u net hebt bewerkt. Het vervalt na 1 dag

Embedded content van andere websites

Artikelen op deze site kunnen embedded content bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, etc.). Embedded content van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking door derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het volgen van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Met wie we uw gegevens delen

Als u een wachtwoordreset aanvraagt, wordt uw IP-adres opgenomen in de reset-e-mail.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Als u een reactie achterlaat, worden de reactie en de metadata daarvan voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we eventuele vervolgcommentaren automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een wachtrij voor moderatie te houden.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (als die er zijn), slaan wij ook de persoonlijke informatie op die zij verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment zien, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen veranderen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook zien en bewerken.

Welke rechten heeft u op uw gegevens?

Als u een account hebt op deze site, of opmerkingen hebt achtergelaten, kunt u verzoeken om een geëxporteerd bestand te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, inclusief alle gegevens die u ons hebt verstrekt. U kunt ook vragen dat wij alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben, wissen. Dit geldt niet voor gegevens die wij verplicht zijn te bewaren voor administratieve, juridische of beveiligingsdoeleinden.

Waar we uw gegevens naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen worden gecontroleerd door een geautomatiseerde spamdetectieservice.